Formulář pro vrácení zboží

 Adresát

Internetový obchod:               www.jawatech.cz

Společnost:                            Miroslav Cingroš JAWATECH

Se sídlem:                              Luční 119, 345 26 Bělá nad Radbuzou

IČ:                                          03305741

E-mailová adresa:                 team@jawatech.cz

Telefonní číslo:                      +420 721 817 552

 

Oznamuji,
že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*):

nebo o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání (*):                                                 

Datum obdržení (*):

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*):

 

 a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu) (*):

 

 Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele                                  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.